4. Sınıf Trafik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2022 2023 İndir

Trafik dersi 4. sınıflar için yazılı soruları sayfamızda sizler için hazırlandı. Okullarda 3. sınavlar yapılmaya başlandı. Öğrencilerimiz için 4. sınıf Trafik 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ile cevapları birden fazla örnek olarak aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz.İlk 1956’da önerilmiş olmasına rağmen [16] “bilgisayar bilimi” terimi 1959’da ACM’nin İletişim Bildirisinde ortaya çıkmıştı; Louis Fein, Harvard’ın kurulmasına benzeyen, Bilgisayar Bilimlerinde bir Enstitü’nün kurulmasını savunuyordu. 1921 yılında Business School’da , akademik bir disipline özgü özelliklere sahipken, yönetim bilimi gibi konunun da uygulanmış ve disiplinlerarası bir nitelikte olduğunu savunarak adını haklı çıkarmıştır.

Yeni müfredata uygun olarak 2022 2023 2. Dönem 4. Sınıf Trafik 1. Yazılı soruları indir yükle cevap anahtarlı test soruları çoktan seçmeli doğru yanlış boşluk doldurmaca usulü karışık hazırladığımız el emeği göz nuru aşağıdan indirip zipli dosyadan çıkarttıktan sonra kullanabilirsiniz. Sayısız analisti George Forsythe gibi çabalarının ve diğerlerinin çabaları ödüllendirildi: üniversiteler 1962’de Purdue’den başlayarak bu tür programlar üretmeye devam etti.

Daha Fazla Yazılı Sorusu İçin Aşağıdaki Linklere Tıklayınız

4. SINIF TRAFİK GÜVENLİĞİ DERSİ II. DÖNEM I. YAZILISI 

1- Aşağıda  verilen bilgilerden hangisi doğrudur? 
A) Çocuk güvenlik koltuğu sadece bebeklerin taşınmasında kullanılır.
B) Özel taşıtlarda emniyet kemeri takmak zorunlu değildir.
C) Çocuk güvenlik koltukları farklı ağırlık ve yaşlardaki çocuklar için tasarlanmıştır.
D) Çocuklar  isterlerse özel taşıtlarda ve servislerde ön koltukta oturabilirler
2.   Burcu’nun yaptığı hangi davranış yanlıştır ? 
A.Karşıya geçerken yaya alt geçit veya üst geçitlerini kullanıyor.
B.Genellikle yaya kaldırımlarını kullanmıyor.
C.Taşıt tehlikesi olmayan yerlerde oynuyor.
D.Karşıya geçişlerde yaya ve okul geçitlerini kullanıyor.
3.Taşıt yolundan karşıya geçerken nereler tercih edilmemelidir ? 
A) Trafik görevlisinin bulunduğu yerler.
B) Işıklı trafik cihazlarının bulunduğu yerler.
C) Okul veya yaya geçitleri
D) Bölünmüş kara yolunun bulunduğu yerler.
4. Aşağıdakilerden hangisi, yayaların uymaları gereken kurallardan biridir?
A) Yaya alt ve üst geçitlerini kullanmak
B) Karşıya, taşıtların arasından geçmek
C) Taşıt tehlikesi olmayan kaldırımlarda oynamak
D) Araç yoksa taşıt yolunda oynamak
5.Kara yollarında trafik işaret levhalarının konulma amacı aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sürücülere yolun açık olduğunu bildirmek
B) Düzenli ve güvenli bir trafik ortamı oluşturmak
C) Sürücülerin daha hızlı gitmelerin sağlamak
D) Sürücülerin daha yavaş gitmelerini sağlamak
6.Araç içinde bulunmayan kara yolu üzerinde hareketli ya da hareketsiz olan insanlara ne denir? 
A)  Yolcu             B) Görevli          C) Sürücü                   D) Yaya
7.İnsan , hayvan ve araçların karayolu üzerindeki hal ve hareketlerine ne denir?
A) Karayolu         B) ulaşım            C) Taşıt yolu              D) Trafik
8. Yaya kaldırımı, sadece yayaların kullanımına ayrılmış, yürümek için kullanılan alanlardır. Aşağıdakilerden hangisi yaya kaldırımlarında yürürken uyulması gereken kurallar arasında yer almaz?
A) Yaya kaldırımının taşıt yolundan uzak tarafından yürünmelidir.
B) Yaya kaldırımında itişip kakışılmadan yürünmelidir.
C) Yaya kaldırımında yürürken çocuklar büyüklerin ellerinden tutmalıdır.
D) Yaya kaldırımında toplu halde yürürken yan yana yürünmelidir.
9. Işıklı işaret cihazının hangi rengi yandığında (yayalara) güvenle karşıya geçebiliriz?
A) sarı  B) yeşil  C) kırmızı  D) mavi
10. Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yerlerinden biri değildir?
A) üst geçitler        B) yaya geçitleri        C) kavşaklar        D) alt geçitler
11. Trafikte düzen ve güvenliği sağlayan görevliye ne ad verilir?
A) zabıta        B) memur        C) polis        D) öğretmen
12. Taşıtlara binerken ve taşıtlardan inerken aşağıdaki kurallardan hangisini uygularsak tehlikeyle karşılaşmayız?
A) Sağ taraftaki kapıdan inip binersek
B) Sol taraftaki kapıdan inip binersek
C) Araç yavaşladığında inip binersek
D) İstediğimiz taraftan inip binersek.
13.  Aşağıdakilerden hangisi taşıt içinde uyulması gereken kurallardan biri değildir?
A) Taşıt içinde bir yere tutunmadan ayakta durmamalıyız.
B) Taşıtın penceresinden elimizi, kolumuzu, başımızı dışarı çıkarmamalıyız.
C) Taşıt içinde şoförle konuşmamalıyız.
D) Taşıt içinde emniyet kemeri takmamalıyız.
14. Aşağıdaki nesnelerden hangisi bisiklet sürerken takılması gerekenler arasında yer almaz?
A) şapka        B) dizlik        C) kask        D) dirseklik
15.  Karada kullanılan motorlu yada  motorsuz araçları süren, yöneten kişilere ne ad verilir?
A) pilot            B) sürücü        C) kaptan        D) makinist
16. Bisiklete binerken aşağıdaki kurallardan hangisine uymadığımızda tehlikeli bir durum yaratabiliriz?
A) Bisiklet kullanırken akrobatik hareketler yapmazsak.
B) Sağa sola dönüşlerde dikkatli olursak.
C) Bisiklete binerken çok hızlı gidersek.
D) Korna ve freninin çalışır durumda olmasına dikkat edersek.
17.I. Oyun oynamak
II. Kol kola yürümek
III.  Bisiklete binmek
Yukarıdakilerden hangisi veya hangilerinin  yaya kaldırımında yapılması  tehlikeli ve yasaktır?
A) Yalnız I        B) I – II        C) Yalnız III        D) I – II – III
18. Aşağıdakilerden hangisi hafif yaralanmalardan birsi değildir?
A) bere        B) sıyrık        C) kırık        D) çürük
19.  Trafiği düzenlemekle görevli kişi kimdir?
A) yayalar          B) sürücüler           C) trafik polisi          D) pilot
20.  Aşağıdakilerden hangisinde oyun oynamak tehlikeli olabilir?
A) Trafiğe açık alanlarda            B) Parklarda          C) oyun yeri           D) Bahçede
21. Aşağıdakilerden hangisi, kaza sonrasında yanlış yapılan ilkyardım müdahalelerinin sonuçlarından değildir?
A) Yanlış müdahale maddi kayba neden olabilir.
B) Yanlış müdahale yaralının hayatını kurtarır.
C) Yanlış müdahale ölüme neden olabilir.
D) Yanlış müdahale sakatlıklara neden olabilir.
22.Aşağıdakilerden hangisi bisiklet kullanırken alınan güvenlik tedbirlerinin tümünü kapsar?
A) Kask, dizlik takmak ve seleye ikinci bir kişi almamak.
B) Dizlik, dirseklik takmak ve seleye ikinci bir kişi almamak.
C) Kask, dizlik ve dirseklik takmak ve seleye ikinci bir kişi almamak.
D) Dirseklik  ve kask takmak ve seleye ikinci bir kişi almamak.
23. Aşağıdakilerden hangisi hafif yaralanmalardan biri değildir?
A) Kırık                 B) Sıyrık                 C) Yara                   D) Çürük
24. Bisikletle ilgili, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
A) Bisikletle yük ve yolcu taşımacılığı yapılabilir.
B) Bisiklet, insan gücüyle hareket eden motorsuz taşıttır.
C) Bisiklet, motorla donatılmış bir ulaşım aracıdır.
D) Bisikletin, selesine iki kişi alınabilir.
25. Aşağıdakilerden hangisi, bisikletle yapılmaması gereken davranışlardandır?
A) Yayalara karşı saygılı davranmak.
B) Taşıtlara tutunmadan bisiklet sürmek .
C) Bisikleti iki eliyle birden sürmek.
D) Gerekli durumlarda aşırı hız yapmak.
26. Kimler taşıt kullanabilir?
A) Çocuklar                B)  Herkes           C) Sürücü belgesi olanlar.           D) Büyükler
27. Aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?
A) Toplu taşıma araçlarına verdiğimiz zararlar tüm milletimizi ilgilendirir.
B) Toplu taşıma araçlarına verdiğimiz zararlar yalnız şoförü ilgilendirir.
C) Toplu taşıma araçlarına verdiğimiz zararlar yalnız bizi ilgilendirir.
D) Toplu taşıma araçlarına verdiğimiz zararlar yalnız polisi ilgilendirir.
28. Aşağıdakilerden hangisi ilkyardım çantasında bulunmaz?
A) Yara bandı                B) Makas                C) Balta         D) Pamuk
30-Aşağıdakilerden hangisi yaya kaldırımında yürürken uyulması gereken kurallardan biridir? 
A-Grup halinde yürümek.
B-Taşıt trafiğine yakın taraftan yürümek.
C-Kaldırımdaki levhalara dikkat ederek yürümek.
D- Arkadaşları ile itişerek yürümek.
31- Karşıdan karşıya geçişlerde hangisi güvenli  değildir? 
A) Arabaların önünden veya arkasından hızla geçmek.
B) Yaya geçidinin bulunduğu yerden geçmek
C) Üst veya alt geçitlerden geçmek
D) Trafik ışıklarının olduğu yerlerden geçmek
32- Bisiklet kullanırken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak yanlıştır?
A) Bisikletin korna ve frenlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek
B) Bisiklet sürerken ellerimizi ara sıra bırakmak.
C) Sağa ve sola dönüşlerde dikkatli olmak
D) Bisikleti trafiğe kapalı oyun alanlarında kullanmak.
33- Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu yolun güvenli olduğu söylenemez?
A) Trafik polisinin        B) Alt ve üst geçitlerin        C) Okul geçidinin    D) İş makinesinin
Trafik Kurallarına Uyalım; Uymayanları Uyaralım.
HER SORU 3 PUANDIR
BAŞARILAR.

1.Dönem 4. Sınıf Trafik 1. Yazılı Soruları (10 Farklı Yazılı Sorusu Linklere Tıklayarak İndirebilirsiniz.)

Yazılı Soruları Örnek 1 İçin Tıkla Yazılı Soruları Örnek 6 İçin Tıkla
Yazılı Soruları Örnek 2 İçin Tıkla Yazılı Soruları Örnek 7 İçin Tıkla
Yazılı Soruları Örnek 3 İçin Tıkla Yazılı Soruları Örnek 8 İçin Tıkla
Yazılı Soruları Örnek 4 İçin Tıkla Yazılı Soruları Örnek 9 İçin Tıkla
Yazılı Soruları Örnek 5 İçin Tıkla Yazılı Soruları Örnek 10 İçin Tıkla

4. Sınıf Trafik Yazılı Soruları Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Benzer Konular:

2 Yorum Yapılmış, Siz de Yorumunuzu Hemen Yazabilirsiniz

 1. casu

  çok
  iyi 100 aldım

  Cevap Yaz
  1. QWEWS

   asfgrdeswaq

   Cevap Yaz

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir