5. Sınıf Türkçe 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları 2022 2023 İndir

Türkçe dersi 5. sınıflar için yazılı soruları sayfamızda sizler için hazırlandı. Okullarda 3. sınavlar yapılmaya başlandı. Öğrencilerimiz için 5. sınıf Türkçe 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ile cevapları birden fazla örnek olarak aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. Zamanla, bu deneylerden gelen bazı fikirler ve paradigma zorlukları, eğitimde norm olarak benimsenebilir, tıpkı Friedrich Fröbel’in 19. yüzyıl Almanya’sında erken çocukluk eğitimine yaklaşımı çağdaş anaokulu sınıflarına dahil edilmiştir.

Yeni müfredata uygun olarak 2022 2023 1. Dönem 5. Sınıf Türkçe 3. Yazılı soruları indir yükle cevap anahtarlı test soruları çoktan seçmeli doğru yanlış boşluk doldurmaca usulü karışık hazırladığımız el emeği göz nuru aşağıdan indirip zipli dosyadan çıkarttıktan sonra kullanabilirsiniz. Diğer etkili yazarlar ve düşünürler İsviçre insancıl Johann Heinrich Pestalozzi’yi; Amerikalı aşkıncıları Amos Bronson Alcott, Ralph Waldo Emerson ve Henry David Thoreau; Ilerici eğitim kurucuları John Dewey ve Francis Parker; Maria Montessori ve Rudolf Steiner ve son zamanlarda John Caldwell Holt, Paul Goodman, Frederick Mayer, George Dennison ve Ivan Illich gibi eğitim öncülerinden oluşmaktadır.

5.Sınıf Türkçe dersi 1.dönem 3.yazılı sınav test soruları

“Fatih Sultan Mehmet, 30 Mart 1432’de Edirne’de doğdu. Babası İkinci Murat ve hocaları tarafından çok küçük yaştan itibaren büyük bir özenle yetiştirildi. Çağının üstün mühendislik bilgisiyle donanmış olan bu genç, on sekiz yaşına geldiğinde beş yabancı dil biliyordu. İstanbul’u fethettikten sonra kendisine, fetheden manasına gelen “Fatih’’ unvanı verilmiştir.

Fatih Sultan Mehmet, bilime ve bilim adamlarına büyük önem vermiştir. Bu yüzden devrinin bütün bilim adamlarını etrafına toplamış, onlara o zamanın üniversiteleri olan medreselerde dersler verdirmiştir. Devlet hazinesinden eğitime büyük pay ayırmış, öğrencilerin ve hocaların ihtiyaçlarını en küçük ayrıntılarına kadar karşılamıştır. En büyük zevklerinden biri de bilim adamlarının sohbetlerinde bulunmaktır. Çünkü kendisi bir devlet adamı olduğu kadar da bilim adamıdır. Bu büyük insan 3 Mayıs 1481 tarihinde vefat etmiştir. Kabri İstanbul’da Fatih Cami’sinin avlusundadır.”

Aşağıdaki ilk 4 soruyu parçaya göre cevaplayınız.

1.Fatih Sultan Mehmet’e “Fatih” unvanı niçin verilmiştir?

A)Hocaları tarafından çok sevildiği için.          B) İstanbul’u fethettiği için.

C)Mühendislik bilgisi çok ileri olduğu için.         D) Bilme önem verdiği için.

2.Hangisi Fatih Sultan Mehmet’in özellikleri arasında sayılamaz?

A)Bilime ve bilim insanlarına önem vermesi.             B)Üstün mühendislik bilgisinin olması

C)Eğitime çok az önem vermesi.                               D)Birden çok yabancı dil bilmesi.

3. Fatih Sultan Mehmet döneminde üniversitelere ne ad verilirmiş?

A)Mühendis                       B)Okul                     C)Mektep                   D) Medrese

4. Fatih Sultan Mehmet için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Özenle yetiştirilmiştir.            B) Bilimin gelişmesine önemli katkıları olmuştur.

C) Mart 1481 de vefat etmiştir.   D) Büyük birdevlet adamıdır.

5.Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi mecaz anlamda kullanılmamıştır?

A)Bu acı olaylar onu çok etkiledi.                         B)Yine derin düşüncelere daldın.

C)Akşamki tartışma çok ateşli geçti.                   D)Sıcak günler yerini soğuk havaya bıraktı.

6. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en sonda yer alır?

A) kasalı                       B) kasıtlı                              C)kalabalık                                     D) kasırga

7-“Bütün gün pencerenin önünde‘’Babam gelicek’’diye bekledi.”Tümcesinde hangi sözcük yanlış yazılmıştır?

A) bütün                          B) bekledi                C) pencerenin                        D) gelicek

8- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, “toplama” sözcüğü terim anlamı ile kullanılmıştır?

A) Odanı topladın mı?            B ) Öğretmen geliyor, kendini topla.        C) Ağaçtan elma toplayalım.       D) Toplama problemlerini çözelim.

9-Hangi cümlede  -lı –li  ekiyle türetilmiş kelime yoktur.

A)Dayım olgun bir şeftali aldı, yedi.                      B)Yolun karşısına dikkatli geçiniz.

C)Bebek çok sağlıklı görünüyor.                            D)Annemin yaptığı tatlı bayramda bitti.

10- Aşağıdaki kelimelerden hangisi büyük ses  uyumuna uygundur?

A) Kamyonet                    B) Kitapta                            C) Çikolata                          D) Kelebek

11-Aşağıdaki ifadelerden hangisi öznel(kişiden kişiye değişen) bir yargı içerir?

A)Graham Bell telefonu icat etmiştir.                      B)Sinemada izlediğim film çok güzeldi.

C)Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.                          D)29 Ekim 1923’ te Cumhuriyet ilan edildi..

12Avcılar,kuş sesleriyle erkenden uyanmışlardı.”Bu cümlede aşağıdakilerden hangisinin cevabı yoktur?

A) Kimler?                   B) Ne zaman?             C) Neyi?                    D) Ne ile?

13-)“Eyvah(   ) Annemin en sevdiği vazosunu kırdın (  )Hemen bu dağınıklığı toplamalıyız (  )Bana yardım edeceksin değil mi(  )”cümlesinde  ayraçla gösterilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (?) (.) (!) (.)                     B)  (!) (.) (.) (?)             C) (!) (.) (?) (.)                           D) (.) (.) (!) (?)

14- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi vardır?

A) Mahallemizin çocukları uçurtma uçuruyorlar.                      B) Misafir odasına geçti.

C) Yolun özelliklerini anlattı.                                                    D) Gün boyu çalışmaktan gözleri kanlandı.

15- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde düşmek sözcüğü diğerlerinden farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Çantam elimden düştü.         B) Annesinin elini bırakan bebek düştü.    C) Oğlunu bulmak için yollara düştü.      D) Koşan çocuk yere düştü.

16- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmıştır?

A)Kardeşimi düne göre biraz daha iyi gördüm.              B) Babam işten henüz gelmedi.

C) Çeşmede elimizi de yüzümüzü de yıkayalım.              D)Söylediklerine bir anlam veremedim.

17- Aşağıdaki sözcüklerden hangisine ünlü ile başlayan bir ek getirildiğinde ünlü (SES) düşmesi olur?

A. İlâç               B. Kitap                C. Oğul               D. Çiçek www.yazılısoruları.com

18-Aşağıdaki cümlelerdeki altı çizili kelimelerin hangisinde ses düşmesi meydana gelmemiştir.

A) İstanbul şehri çok kalabalıktır.                                   B) İnsan ömrü yaklaşık 90 yıldır.

C) Kazım’ın omzu çıktı                                                  D) İnsanın kontrol mekanizması beyindir.

19- Hangi cümlede sert sessizlerin yumuşaması yoktur?

A) Cam  bardaktan  su içti.           B) Koşan çocuğun bacağı ağrıdı.              C) Kedi hızlıca ağaca tırmandı.            D) Aldığı kitabıhevesle okumaya başladı.

20- Hangi cümlede sert sessizlerin benzeşmesi yoktur?

A)Senin dolabını yerleştirelim.            B)Sende hangi kitaptan var?                   C)Sarı çiçekte arılar olabilir.                  D) Hayattane acılar çekiliyor.

21- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı anlam vardır?

A) Anlattıkları pek de inandırıcı değildi.                         B) Gürültüden kulaklarım patladı.

C) Ayakkabılarını çıkarıp kenara attı.                              D) Bu sabah yine geç kaldım.

22-  Eğitimin, küçük yaşlarda başlaması gerektiğini anlatan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsan göre göre, havyan süre süre alışır.            B) Ağaç yaş iken eğilir.

C) Çocuk düşe kalka büyür.                                     D) Sona kalan dona kalır.

23. Aşağıdaki deyimleri, karşılarındaki anlamlarıyla harflerini yazarak eşleştiriniz. (12 Puan)

(  A  ) Çorbada tuzu bulunmak. (       ) Daha önce kendisine değer veren birisinin ilgisini, sevgisini kaybetmek.

(  B  )  Dilini tutmak.                   (       ) Yapılan bir işte az da olsa katkısı bulunmak.

(  C  ) Gözden düşmek              (       ) Sonunda neler olacağını düşünerek gelişigüzel konuşmaktan sakınmak.

Not:23. Soru 12, diğerleri 4 puandır.   

Yazılı Sorularının Devamı İçin Aşağıdaki Örneklere Tıklayarak İndirebilirsiniz

1.Dönem 5. Sınıf Türkçe 3. Yazılı Soruları (10 Farklı Yazılı Sorusu Linklere Tıklayarak İndirebilirsiniz.)

Yazılı Soruları Örnek 1 İçin Tıkla Yazılı Soruları Örnek 6 İçin Tıkla
Yazılı Soruları Örnek 2 İçin Tıkla Yazılı Soruları Örnek 7 İçin Tıkla
Yazılı Soruları Örnek 3 İçin Tıkla Yazılı Soruları Örnek 8 İçin Tıkla
Yazılı Soruları Örnek 4 İçin Tıkla Yazılı Soruları Örnek 9 İçin Tıkla
Yazılı Soruları Örnek 5 İçin Tıkla Yazılı Soruları Örnek 10 İçin Tıkla

5. Sınıf Türkçe Yazılı Soruları Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Benzer Konular:

2 Yorum Yapılmış, Siz de Yorumunuzu Hemen Yazabilirsiniz

 1. Ayşe

  Türkçe dersini çok seviyorum sınıfta da birinciyim zaten bu derste inşallah bu son yazılılar da iyi geçerse yine birincilik bende yuppi:)

  Cevap Yaz
  1. berra

   yürü mall kesi kesin

   Cevap Yaz

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir