7. Sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları 2022 2023 İndir

Din Kültürü dersi 7. sınıflar için yazılı soruları sayfamızda sizler için hazırlandı. Okullarda 1. sınavlar yapılmaya başlandı. Öğrencilerimiz için 7. sınıf Din Kültürü 2. Dönem 1. Yazılı Soruları ile cevapları birden fazla örnek olarak aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. Tüketici davranışları, tüketicilerin geçtiği süreçleri ve ürün veya hizmetlere yönelik tepkilerini ifade eder Tüketimle ve tüketicilerin malları ve hizmetleri satın alma ve tüketme çevresinde geçirdiği süreçler.Tüketiciler ihtiyaçları veya istekleri kabul eder ve bu ihtiyaçları karşılamak için bir süreç geçirirler.

Yeni müfredata uygun olarak 2022 2023 2. Dönem 7. Sınıf Din Kültürü 1. Yazılı soruları indir yükle cevap anahtarlı test soruları çoktan seçmeli doğru yanlış boşluk doldurmaca usulü karışık hazırladığımız el emeği göz nuru aşağıdan indirip zipli dosyadan çıkarttıktan sonra kullanabilirsiniz. Tüketici davranışları, satın alınan ürün türlerini, harcanan tutarı, satın alma sıklığını ve satın alma kararını etkileyen şeyleri içeren müşteriler olarak geçtiği süreçtir. Tüketici davranışını etkileyen, hem iç hem de dış faktörlerin katkısıyla çok şey var

Daha Fazla Yazılı Soruları İçin Aşağıdaki Linklere Tıklayıp İndirebilirsiniz.

… – …  EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI …………………..… OKULU 7/… SINIFI

DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERSİ 2. DÖNEM 1. YAZILISI

 

Tarih: … / … / ………

 

ADI SOYADI:…………………………………… NU:…….  PUAN………

 

 1. Dinle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
 2. a) Allah tarafından gönderilmiştir
 3. b) Cebrail aracılığıyla insanlara açıklanmıştır.
 4. c) İnsanların hem bu dünyada hem de ahrette mutlu olmalarını amaçlar
 5. d) İnsanların uyması gereken kurallar ve nasihatler vardır.

 

 1.  Aşağıdakilerden hangisi din ve din anlayışı arasındaki farkı ortaya koyan bir ifade değildir?
 2. A) Din vahye dayanır, din anlayışı vahyin yorumuna dayanır.
 3. B) Din tektir, din anlayışları çeşitlidir.
 4. C) Din hiçbir zaman değişmez, din anlayışı zaman ve zemine göre farklılaşabilir.
 5. D) Din yerel ve bölgeseldir, din anlayışı evrensel karakterdedir.

 

 1. Din ve din anlayışı ile ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
 2. a) Din insanlar tarafından içinde bulundukları koşullara göre yorumlanmıştır.
 3. b) Kişiler tarafından yapılan yorumlar dinin kendisi değildir
 4. c) Yapılan yorumlardan sadece bir tanesi doğrudur.
 5. d) Dünyada bir tane İslam dini vardır; ancak binlerce din anlayışı vardır.

 

 1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlışbir yargıdır?
 2. a) Tüm insanlar aynı düşüncelere sahiptirler
 3. b) İnsanlar doğuştan birbirlerin­den farklı özelliklere sahiptirler
 4. c) Farklı kişiliklere sahip olan insanlar olayları farklı şekilde algılar ve yorumlarlar
 5. d) İnsanların görünümleri farklı olduğu gibi düşünceleri de farklıdır.

 

 1. Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır ?
 2. a) Tebliğ, peygamberimizin aldığı vahyi bize iletmesidir.
 3. b) Peygamberimiz Allah’ın gönderdiği örnek insandır.
 4. c) Arabistan toplumuna özel olarak peygamberimiz bir Rahmettir.
 5. d) Peygamberimiz kuldur ve elçilik görevi verilmiştir.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi din anlayışındaki farklılaşmalarla ilgili doğru bir yargı değildir?
 2. A) İslâm dininin farklı kültürler arasında yaşanması kolaylaşmıştır.
 3. B) İslâm düşüncesinin gelişiminde katkı sağlamışlardır.

C)Müslümanları istikrarsızlığa ve düzensizliğe götürmüştür.

 1. D) İslâm kültüründe farklı bilim dallarının ortaya çıkmasına zemin hazırlamışlardır

 

 1. Peygamberimizin söz, davranış ve onay verdiği durumlara ne ad verilir?
 2. a) Mezhep                    b) Sünnet
 3. c) Hadis                       d) Ayet

 

 1. Mezheplerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?
 2. a) Mezhepler peygamberimizin vefatından sonra ortaya çıkmıştır.
 3. b) İslam bilginlerinin dinle ilgili görüşleri sonucunda oluşmuştur.
 4. c) Farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkmıştır.
 5. d) Mezhepler arasında dinin temel ilkeleri ile ilgili farklılıklar vardır.

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi fıkıhla ilgili mezheplerden biri değildir?
 2. a) Malikilik                   b) Mâturîdîlik
 3. c) Hanefilik                  d) Hanbelîlik

 

 1. Farklı görüşlerle karşılaştığımızda aşağıdakilerden hangisini yapmamız yanlışolur?
 2. a) Farklı düşünen kişileri küçümsemek
 3. b) Görüşleri aklımızın ve kalbimizin onayına sunmak
 4. c) Farklı düşüncelerin sebepleri üzerinde düşünmek
 5. d) Niçin farklı düşüldüğünü araştırmak

 

 1. 11. İslam dininin inanç esaslarını açıklayan ve savunan ilim dalı hangisidir?
 2. a) Tasavvuf                  b) Fıkıh
 3. c) Hadis                       d) Kelam

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili mezheplerden biridir?
 2. a) Malikilik                    b) Eşarilik
 3. c) Yesevilik                   d) Mevlevilik

 

 1. İbadetler, helaller- haramlar, evlilik- boşanma, miras vb. konular hakkında açıklayıcı bilgiler veren ilim dalı hangisidir?
 2. a) Fıkıh                        b) Kelam
 3. c) Hadis                       d) Tasavvuf

 

 1. 14. İçtenlikle dini yaşamak ve dinin temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek amacıyla yapılan yorumlara ne ad verilir?
 2. a) Fakih                        b) Mezhep
 3. c) Ahlak                       d) Tasavvuf

 

 1. Tasavvufla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
 2. a) İnsanları Allah’a yönelmeye teşvik eder
 3. b) Kalp  (bilgi yelpazesi. com) temizliğini önemser
 4. c) Allah sevgisini kazandırmayı amaçlar
 5. d) İnanç esaslarına yöneltilen eleştirilere cevap verir

 

 1. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlışbir yargıdır?
 2. a) İslâm’ın temel inanç esasları konusunda da farklı düşünülebilir.
 3. b) Bir dindeki farklı anlayışlar o din ve toplum için bir zenginliktir
 4. c) Farklı anlayışlar farklı toplumla­rın ihtiyaçlarına cevap verir.
 5. d) Farklı din anlayışlarının özgürce ifade edildiği ortamlarda hoşgörü gelişir

 

 1. İmanla ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangisi söylenemez?
 2. a) İman temel de bir kalp işidir
 3. b) İman edecek kişinin özgür olması gerekir
 4. c) Zorlama sonucu gerçekleşen iman geçerlidir.
 5. d) Başkalarının inançlarını zorla değiştiremeyiz.

 

 1. Ameli ( ibadet), helaller, haramlar, ticari konular vb. durumlarda insanların sorularına cevap veren alimlere ne ad verilir?

A)Muhaddis                         B) Fakih

 1. C) Mutasavvıf                      D) Kelamcı

 

 1. Aşağıdakilerden hangisi inançla ilgili yorum yapan başlıca mezheplerdendir
 2. A) Hanefilik-Şafilik
 3. B) Yesevilik-Malikîlik
 4. C) Mevlevîlik-Hanbelîlik
 5. D) Eşarilik-Mâturîdîlik

 

 1. Mesnevi ve Divanı Kebir kimin eserleridir ?
 2. A) Celalettin Rumi             B) Ahmet Yesevi
 3. C) Abdülkadir Geylani      D) Hacı Bektaşi Veli

 

 1. 21. Gusül abdestinin farzlarını 2 maddede, gusül abdesti alırken dikkat edilecek hususları 5 maddede yazınız.

 

Farzı ->

 

Farzı ->

 

Dikkat E. ->

 

 

22.Maun Suresini ve anlamını yazınız.

BAŞARILAR DİLERİM…

2. Dönem 7. Sınıf Din Kültürü 1. Yazılı Soruları (10 Farklı Yazılı Sorusu Linklere Tıklayarak İndirebilirsiniz.)

Yazılı Soruları Örnek 1 İçin Tıkla Yazılı Soruları Örnek 6 İçin Tıkla
Yazılı Soruları Örnek 2 İçin Tıkla Yazılı Soruları Örnek 7 İçin Tıkla
Yazılı Soruları Örnek 3 İçin Tıkla Yazılı Soruları Örnek 8 İçin Tıkla
Yazılı Soruları Örnek 4 İçin Tıkla Yazılı Soruları Örnek 9 İçin Tıkla
Yazılı Soruları Örnek 5 İçin Tıkla Yazılı Soruları Örnek 10 İçin Tıkla

7. Sınıf Din Kültürü Yazılı Soruları Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Benzer Konular:

9 Yorum Yapılmış, Siz de Yorumunuzu Hemen Yazabilirsiniz

 1. Efe

  Ben senin ta am******* koy********
  Cevapları netde o********

  Cevap Yaz
 2. ece

  cevaplar nerede acaba ?

  Cevap Yaz
 3. teog kabusum

  cevaplar yak aga…

  Cevap Yaz
 4. zenke

  cevap yazın lütfen

  Cevap Yaz
 5. kübra

  bazılarının cevapları yok ama ben zaten sadece sorulara bakmak için geldim. Cevapları kendimiz araştırsak daha iyi öğreniriz.

  Cevap Yaz
  1. Efe

   Kopya daha iyi kübra bir gün bizim eve gelde sikişelim bebeğim

   Cevap Yaz
 6. 7.sınıf sa

  Cevaplarını verin

  Cevap Yaz
  1. 7A as

   As

   Cevap Yaz
 7. hgsrh

  cevabı ne

  Cevap Yaz

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir