5. Sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ve Cevapları 2022 2023 İndir

Sosyal Bilgiler dersi 5. sınıflar için yazılı soruları sayfamızda sizler için hazırlandı. Okullarda 3. sınavlar yapılmaya başlandı. Öğrencilerimiz için 5. sınıf Sosyal Bilgiler 1. Dönem 3. Yazılı Soruları ile cevapları birden fazla örnek olarak aşağıdaki linklerden indirebilirsiniz. Günümüzde “alternatif” olarak kabul edilirken, birçok alternatif sistem antik zamanlardan beri var olmuştur. 19. yüzyılda devlet okul sistemi yaygın olarak geliştirildikten sonra, bazı ebeveynler yeni sistemden hoşnut olmama nedenleri buldular. Alternatif eğitim, kısmen geleneksel eğitimin algılanan sınırlamaları ve başarısızlıklarına bir tepki olarak geliştirildi.

Yeni müfredata uygun olarak 2022 2023 1. Dönem 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 3. Yazılı soruları indir yükle cevap anahtarlı test soruları çoktan seçmeli doğru yanlış boşluk doldurmaca usulü karışık hazırladığımız el emeği göz nuru aşağıdan indirip zipli dosyadan çıkarttıktan sonra kullanabilirsiniz. Alternatif okullar, kendi kendine öğrenme, evde eğitim ve okul öncesi eğitim gibi geniş bir eğitim yaklaşımı ortaya çıkmıştır. Örnek alternatif okullar, Montessori okulları, Waldorf okulları (veya Steiner okulları), arkadaşlık okulları, Sands Okulu, Summerhill Okulu, Walden Yolu, Peepal Grove Okulu, Sudbury Vadisi Okulu, Krishnamurti okulları ve açık sınıf okullarıdır. Şartname okulları, son yıllarda ABD’de sayıca artan ve halk eğitim sisteminde daha büyük önem kazanmış alternatif bir eğitim örneğidir.

5.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 1.dönem 3.yazılı sınav soruları

Adı:                                                                     

Soyadı:                                                            No:                                                

                Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.   (10 puan)

                         bozkır    –     Marmara        –      ova        –    karasal       –   Karadeniz  

1.Çevresine göre alçakta kalmış düzlüklere  ………………………………denir.

2.………………………………………………..ikliminde yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk ve kar yağışlıdır..

3.Nüfusun en fazla olduğu bölgemiz………………………………………..Bölgesi’dir.

4.Kızılırmak ve Yeşilırmak…………………………………………….. dökülen akarsularımızdır.

5.İlkbahar yağışlarıyla yeşeren, yaz kuraklığı ile sararan ot topluluğuna……………………..denir.

 

         Aşağıda verilen tarihi ve kültürel yerleri  bulundukları şehir  ile eşleştiriniz.( 10 puan) 

6.İshak Paşa Sarayı                                             (      ) Denizli

7.Cennet-Cehennem Mağaraları                         (      ) İstanbul

8.Peri bacaları                                                     (      ) Ağrı

9.Pamukkale                                                        (      ) Mersin

10.Rumeli Hisarı                                                 (      ) Nevşehir

TEST SORULARI 4’ER PUANDIR.  

                                       

 11-Sınıfta yaşadığı bölgenin özelliklerini anlatan Seyit, yaşadığı bölgede yazların sıcak ve kurak, kışların soğuk ve kar yağışlı geçtiğini, bozkır alanların geniş yer kapladığını söylemiştir.

            

Buna göre. Seyit’in yaşadığı bölge aşağıdakilerden hangisi olabilir? 

A)Ege Bölgesi                B) Akdeniz Bölgesi             C) İç Anadolu Bölgesi          D) Karadeniz Bölgesi

 

12 –  Türkiye’deki yeryüzü şekilleri düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin fiziki haritada kahverengi ile gösterilebileceği söylenebilir? 

A)Ege Denizi’nin                  B) Erciyes Dağı’nın             C) Haymana Ovası’nın           D) Kızılırmak Nehri’nin

 

13  “Doğu Anadolu Bölgesi dağlık olması nedeniyle tarımsal topraklar yeterli değildir. Buna karşılık bu bölgede yaz ayları yağışlı geçtiği için çayır ve otlaklar boldur.” Bu durum bölgede hangi ekonomik faliyetin gelişmesini sağlar?

 1. A) ormancılık                B) sanayi                                   C) tarım                                               D) hayvancılık

 14 – Aşağıdakilerden hangisi yurdumuzun en dağlık bölgesidir?

A)Doğu Anadolu                B) Güneydoğu Anadolu             C) İç Anadolu              D) Marmara

 

15 – Aşağıdakilerden hangileri yurdumuzda doğup yabancı ülkelerden denize dökülen akarsularımızdır?

 1. A) Yeşilırmak- Kızılırmak B) Göksu- Ceyhan C) Fırat- Dicle            D) Büyük ve Küçük Menderes

16 – İklimin aşağıdaki özelliklerden hangisine etkisi azdır?

A)Ulaşıma                                 B)  Yer altı kaynaklarına                      C) Tarıma                 D) Giyim şekline

 

 17 – Ege kıyılarının girintili çıkıntılı olmasının sebebi nedir?

                A)Dağların denize dik uzanması                                 B) Adını Ege Denizi’nden alması

 1. C) Binaların çok oluşu                          D) Sıcaklığın çok olması

 

  18-Aşağıdaki eşleşmelerden hangisi yanlıştır?

 1. A) Balıkçılık                       Karadeniz Bölgesi                      C) Sebze                        Ege Bölgesi

B)Turunçgiller                 Doğu Anadolu Bölgesi                 D) Ormancılık              Karadeniz Bölgesi

                              

 19- I. Yazları sıcak ve kurak geçer.        II. Kışları ılık ve yağışlıdır.       III. Bitki örtüsü makidir.

Yukarıda özellikleri belirtilen iklim tipi aşağıdakilerden hangisidir?

 1. A) Akdeniz iklimi                  B) Karadeniz iklimi                  C) Karasal iklim                   D) Çöl iklimi

 

20- Keban,Karakaya ve Atatürk Barajları  hangi Nehrimiz üzerinde kurulmuştur?

A-) Dicle                                     B-) Yeşilırmak                                  C-) Murat                          D-) Fırat

 

21-İç Anadolu Bölgesi’nin hangi bölge ile sınırı yoktur?

 1. A) Marmara Bölgesi             B) Akdeniz Bölgesi                   C) Güneydoğu Anadolu Bölgesi             D) Ege Bölgesi

 

22-Heyelan (Toprak kayması) eğimin ve yağışın fazla olduğu yerlerde daha çok görülür.

     Buna göre, aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde toprak kaymasına daha çok rastlanır?

 1. A) Ege         B) Akdeniz                           C) Güneydoğu Anadolu                      D) Karadeniz

 

23-  I. Gediz            II. Yeşilırmak           III. Kızılırmak             IV. Sakarya                     V. Göksu

Karadeniz’e dökülen akarsular aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

 1. A) I – II – III               B) II – III – IV                  C) I – III – V                                         D) II – IV – V

 

24-“Yurdumuzda bazı ürünler yetiştirildikleri şehirlerle özdeşleşmiştir.”Buna göre hangi eşleştirme yanlıştır?

 1. A) Rize – çay B) Adana – pamuk                 C) Malatya – kayısı                               D) Samsun – ayçiçeği

25- Hangi bölgede üç iklim bir arada görülür?  

 1. A) Marmara Bölgesi      B) Akdeniz Bölgesi                    C) Karadeniz Bölgesi                  D) Ege Bölgesi

 

26- Akarsuların getirdiği alüvyonların deniz veya göl kıyılarında birikmesiyle oluşan ovalara ne denir? 

 1. A) Körfez                              B) Plato                                                C)Nehir                          D)Delta

27-“Atatürk’ün ilkelerine bağlı olarak çağdaş uygarlığın üzerine çıkma yolunda yürümek, ülkemizi yükseltmek idealine ………………..denir.”Yukarıdaki ifadede noktalı yere, aşağıda verilen sözcüklerden hangisi yazılmalıdır?

 1. A) halkçılık            B) Atatürkçülük                          C) milliyetçilik                         D) devletçilik

28-Sümerbank’ın kurulması Atatürk’ün hangi ilkesiyle ilişiklendirilebilir?

 1. A) halkçılık   B) Atatürkçülük                          C) milliyetçilik                         D) devletçilik

 

29-Aşağıdaki bölgelerimizden hangisi tahılın bolluğu nedeniyle “tahıl ambarı” olarak adlandırılır?

 1. A) Doğu Anadolu Bölgesi                                          B) İç Anadolu Bölgesi
 2. C) Ege Bölgesi                                D) Güneydoğu Anadolu Bölgesi

 

30- Aşağıdakilerden hangisi toplumsal alanda yapılan yeniliklerden biridir?

 1. A) Halifeliğin kaldırılması B) Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nun kabulü
 2. C) Soyadı Kanunu’nun çıkarılması D) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü’nün kurulması
 3. Yazılı Sorularının Devamı İçin Aşağıdaki Örneklere Tıklayarak İndirebilirsiniz

1.Dönem 5. Sınıf Sosyal Bilgiler 3. Yazılı Soruları (10 Farklı Yazılı Sorusu Linklere Tıklayarak İndirebilirsiniz.)

Yazılı Soruları Örnek 1 İçin Tıkla Yazılı Soruları Örnek 6 İçin Tıkla
Yazılı Soruları Örnek 2 İçin Tıkla Yazılı Soruları Örnek 7 İçin Tıkla
Yazılı Soruları Örnek 3 İçin Tıkla Yazılı Soruları Örnek 8 İçin Tıkla
Yazılı Soruları Örnek 4 İçin Tıkla Yazılı Soruları Örnek 9 İçin Tıkla
Yazılı Soruları Örnek 5 İçin Tıkla Yazılı Soruları Örnek 10 İçin Tıkla

5. Sınıf Sosyal Bilgiler Yazılı Soruları Hakkında Yorumlarınızı Aşağıdan Hemen Yazabilirsiniz.

Benzer Konular:

5 Yorum Yapılmış, Siz de Yorumunuzu Hemen Yazabilirsiniz

 1. AneaA

  BAK BAK BAK SİTENİN ADI YAZILI SORULARI VE CEVAPLARI CEVAPLARI NEREDE GÜLÜM G*TÜMDE

  Cevap Yaz
  1. SELİN

   AYNEN

   Cevap Yaz
 2. ADA

  BOK GİBİ BİR SINAVVVVVV

  Cevap Yaz
 3. SANE

  BEN HİÇ BEYENMEDİM CEVAPLARI YOK KONTROL EDEMİYORUZ

  Cevap Yaz
 4. Okan

  Sosyal Bilgiler soruları çok güzel ben hep bu siteye bakarım sınavlara girmeden önce sonuç ise mükemmel olur 🙂

  Cevap Yaz

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir